กระบวนการทำงานของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED

 

           ปัจจุบันการจัดการกับแสงสว่างถือเป็นสิ่งสำคัญที่หลายฝ่ายต่างให้ความสำคัญและให้ความสนใจ เพราะถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากจะทำการติดตั้งโคมไฟให้แสงสว่างหรือโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED เพราะการจัดการกับแสงสว่าง นอกจากจะทำให้เราได้แสงสว่างที่เหมาะสมเหมาะกับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆแล้ว ยังทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการเกิดคดีอาชญากรรม

          ในด้านเศรษฐกิจการจัดการกับแสงสว่างยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตให้กับสถานประกอบการต่างๆ และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ดังนั้นการดูแลรักษาและบำรุงรักษาระบบแสงสว่างของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED และโคมไฟประเภทอื่นๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต่างๆไม่ควรละเลย ซึ่งหน่วยงานต่างๆควรมีการบำรุงรักษาระบบแสงสว่างให้มีประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างตรงตามที่มาตรฐานกำหนด

          สำหรับการติดตั้งสปอร์ตไลท์ LED นั้นสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร โดยทั่วไปแล้วโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ที่ติดตั้งภายในอาคารจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับการให้แสงสว่างภายในอาคารนั้นจะนิยมให้แสงสว่างภายในพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าและสนามกีฬาในร่ม และหากเป็นการให้แสงสว่างภายนอกอาคารจะนิยมนำไปติดตั้งเป็นไฟส่องป้าย ไฟส่องอาคาร และไฟที่ให้แสงสว่างบนเส้นทางจราจร สนามกีฬากลางแจ้ง รวมไปถึงลานกิจกรรมต่างๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นการใช้โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ภายในหรือภายนอกอาคารล้วนแล้วแต่ต้องมีการควบคุมการใช้งานทั้งสิ้น

สปอร์ตไลท์ LED 150W (เดย์ไลท์) GATA
           การควบคุมการใช้งานสปอร์ตไลท์ 150w นอกจากจะทำให้ประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ซึ่งเราสามารถทำการควบคุมการใช้งานโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ได้หลากหลายวิธี เช่น การสลับการใช้แสง โดยอาจจะใช้แสงสว่างประเภทอื่นเช่น แสงแดด สลับกับการให้แสงสว่างโดยใช้โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED เพียงอย่างเดียว การใช้แสงประเภทอื่นร่วมด้วย นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ เพราะการให้แสงสว่างรูปแบบเดียวจะทำให้ห้องขาดมิติ นอกจากนี้เรายังสามารถควบคุมการใช้งานโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED โดยการใช้แสงให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในส่วนนี้เราอาจจะต้องทำการศึกษารายละเอียดของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED พื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง รวมไปถึงวัสดุที่จะทำการส่องเน้นก่อนการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED และควรปิดใช้งานการให้แสงสว่างเมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะส่องเน้นวัตถุแล้ว หากเป็นการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ภายนอกอาคารสามารถตั้งเวลาเปิดปิด เพื่อเปิดใช้งานโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ในเวลากลางคืนและปิดใช้งานโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ในเวลากลางวัน

           นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 200w อยู่อย่างเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรจากอุปกรณ์แสงสว่างเกิดการชำรุด