● ผลงานการคำนวณแสงและออกแบบแสงสนามฟุตบอลมาตรฐานของโดย Nineled

           โดยงานครั้งนี้ใช้สปอร์ตไลท์ขนาด bigsize ยี่ห้อ EVE Superflood 1000w 25D จำนวน 28set (8×3) ต่อเสา