ขาตั้งสปอร์ตไลท์ RICH Tripod Floodlight Stand 1.6m.

  • ติดสปอร์ตไลท์ได้ถึง 2 โคม
  • สามารถยีดได้สูงสุด 1.6 เมตร ต่ำสุด 60 ซม.
  • ขาตั้งกว้าง 70 ซม.
  • ขาตั้งทำจากเหล็กคุณภาพสูง