สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 5W (วอร์มไวท์) EVE

♦ สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 5 วัตต์ EVE ให้ค่าอุณหภูมิแสงส้ม (Warmwhite) 3000K
♦ สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ตัวเดียวตอบโจทย์ได้ครบเหมาะสำหรับงานติดตั้งภายนอกตามพื้นที่ต่างๆ
ทั้งสวนสาธารณะ เพื่อให้แสงสว่างส่องตรงตามความต้องการ
♦ ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ในระยะ 3-5 เมตร
♦ หากไม่มีการเคลื่อนไหวใน 30 วินาที โคมไฟจะหรี่แสงเหลือ 5%
♦ ใช้งานได้ 12 ชั่วโมงในเวลากลางคืน

Description

 

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 5W (วอร์มไวท์) EVE

♦ สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 5 วัตต์ EVE ให้ค่าอุณหภูมิแสงส้ม (Warmwhite) 3000K
♦ สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ตัวเดียวตอบโจทย์ได้ครบเหมาะสำหรับงานติดตั้งภายนอกตามพื้นที่ต่างๆ
ทั้งสวนสาธารณะ เพื่อให้แสงสว่างส่องตรงตามความต้องการ
♦ ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ในระยะ 3-5 เมตร
♦ หากไม่มีการเคลื่อนไหวใน 30 วินาที โคมไฟจะหรี่แสงเหลือ 5%
♦ เปิดอัตโนมัติในเวลากลางคืน
♦ ใช้งานได้ 12 ชั่วโมงในเวลากลางคืน
♦ ติดตั้งง่ายด้วยตนเองไม่ใช้การเดินสายไฟ ใช้เวลาในการชาร์จประจุไฟ 4-8 ชั่วโมง
♦ ค่าป้องกันน้ำ/กันฝุ่น IP65