สปอร์ตไลท์ LED 10W EVE DOB SLICK

  • แสงขาว (Daylight) ค่าอุณหภูมิแสง 6500K
  • ค่าความสว่าง 800 ลูเมน
  • แสงส้ม (Warm White) ค่าอุณหภูมิแสง 3000K
  • ค่าความสว่าง 750 ลูเมน