สปอร์ตไลท์ LED 1200W RICHLED BRICK

  • มีแสงให้เลือกถึง 3 แสง ได้แก่ แสงขาว (Daylight) แสงขาวนวล (Cool white) แสงส้ม (Warm White)
  • ค่าอุณหภูมิแสง ตัั้งแต่ 2700K – 6500K
  • ระบบป้องกันไฟกระชาก (Surge) 10 Kv
  • การรับประกันสินค้า 3-5 ปี
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1955-2551