สปอร์ตไลท์ LED 30W EVE DOB SLICK

  • แสงขาว (Daylight) ค่าอุณหภูมิแสง 6500K
  • ค่าความสว่าง 2400 ลูเมน
  • แสงส้ม (Warm White) ค่าอุณหภูมิแสง 3000K
  • ค่าความสว่าง 2250 ลูเมน