สปอร์ตไลท์ LED 50W EVE DOB SLICK

  • แสงขาว (Daylight) ค่าอุณหภูมิแสง 6500K
  • ค่าความสว่าง 4000 ลูเมน
  • แสงส้ม (Warm White) ค่าอุณหภูมิแสง 3000K
  • ค่าความสว่าง 3750 ลูเมน