สปอร์ตไลท์ LED โซล่าเซลล์ 100w IWACHI (เดย์ไลท์)

  • ให้ค่าอุณหภูมิแสงขาว (Daylight) 6500K
  • ติดตั้งง่ายด้วยตนเองไม่ใช้การเดินสายไฟ
  • มีอายุการใช้งาน 10-12 ชั่วโมงตลอดคืน
  • ระยะส่องสว่างส่องได้ถึง 6x6m
  • มีค่าป้องกันละอองน้ำและฝุ่น IP 65