สปอร์ตไลท์ LED โซล่าเซลล์ 30w ยี่ห้อ Iwachi (แสงขาว)

  • ให้ค่าอุณหภูมิแสงขาว หรือ แสงเดย์ไลท์ (Daylight) 6500K
  • ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 35×23.5 cm / สปอร์ตไลท์led 19.5×17.5 cm
  • แผง Solar Panel 6V 10W
  • เวลาในการชาร์จประจุไฟ 4-8 ชั่วโมง
  • ระยะส่องสว่างส่องได้ถึง 6m x 6m
  • มีค่ามาตรฐานการป้องกันน้ำกันฝุ่น ระดับ IP65