สปอร์ตไลท์ LED โซล่าเซลล์ 50w IWACHI (เดย์ไลท์)

  • ให้ค่าอุณหภูมิแสงขาว (Daylight) 6500K
  • เวลาในการชาร์จประจุไฟ 4-8 ชั่วโมง ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพ
  • ระยะส่องสว่างส่องได้ถึง 6x6m
  • มีค่าป้องกันละอองน้ำและฝุ่น IP 65
  • ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 35×23 cm
  • สปอร์ตไลท์led 24x20x5.5 cm