Showing all 3 results

สปอร์ตไลท์ LED โซลาร์เซลล์ 200W

สปอร์ตไลท์ LED โซล่าเซลล์ 200W ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีแผงโซล่าร์เซลล์ที่ใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากธรรมชาติ จึงช่วยประหยัดพลังงาน และ ค่าไฟบ้านไปได้ อีกทั้งยังไม่ต้องติดตั้งหรือเดินสายไฟให้ยุ่งยาก เป็นการเพิ่มความสวยงามและความปลอดภัยให้กับพื้นที่นั้นๆได้ สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และ ภายนอก ตัววัสดุออกแบบให้ทนแดดและฝน จึงสามารถนำไปใช้ได้กับงานกลางแจ้ง อาทิ ใช้ติดตั้งตามสวนสาธารณะ หรือใช้เป็นไฟส่องป้ายขนาดเล็ก

สปอร์ตไลท์ LED โซลาร์เซลล์ 200W

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 200W RICH GUNDAM

สปอร์ตไลท์ LED โซลาร์เซลล์ 200W

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 200W LAMPTAN PAX

สปอร์ตไลท์ LED โซลาร์เซลล์ 200W

สปอร์ตไลท์ LED โซล่าเซลล์ 200W RICHLED FIRST