Showing all 3 results

โคมเมทัลฮาไลด์ 400W
โคมเมทัลฮาไลด์ 400W ตัวโคมสปอร์ตไลท์ (Flood Light) ใช้วัสดุอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปคุณภาพดี แข็งแรง และ ทนทาน ปกป้อง และ ไม่ก่อให้เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้ในงานภายนอกอาคารที่ต้องมีการใช้ไฟเป็นระยะเวลานาน อาทิ ใช้เป็นโคมไฟสนามกีฬา สนามฟุตบอลหรือใช้เป็นไฟส่องป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ มีค่า IP ป้องกันน้ำ และ ฝุ่น ขั้วรับหลอด E40 ได้รับมาตรฐาน มอก. และ รับประกันการใช้งาน 2 ปี ราคาถูกกว่าตามท้องตลาดทั่วไป คุ้มค่าต่อการใช้งาน