Showing all 8 results

ไฟสนามฟุตบอล / ไฟสนามกีฬา
ไฟสนามฟุตบอล หรือ ไฟสนามกีฬา ส่วนใหญ่เป็น สปอร์ตไลท์ LED วัตต์สูง ที่มีกำลังวัตต์ที่สูงตั้งแต่ 500 วัตต์ ถึง 1200 วัตต์ ด้วยนวัตกรรม โคมไฟสนามฟุตบอล จึงมีอัตราการกินไฟที่ต่ำมาก ซึ่งสามารถช่วยประหยัดไฟ และ มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน

อีกทั้งยังมีความทนทานต่อการใช้งานมากเป็นพิเศษ และ ยังนิยมใช้เป็นไฟส่องป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่ ไฟส่องลานจอดรถ หรือพื้นที่อเนกประสงค์ที่ต้องการความสว่าง และ ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น