Search Results for: EVE 200w

สปอร์ตไลท์ LED 200W EVE DOB Better

สปอร์ตไลท์ LED 200W EVE DOB Better
 • แสงขาว (Daylight) ค่าอุณหภูมิแสง 6500K
 • แสงส้ม (Warm White) ค่าอุณหภูมิ 3000K
 • ระบบมาตรฐานการป้องกันน้ำกันฝุ่น IP65 เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคาร
 • อายุการใช้งานยาวนาน 30,000 ชั่วโมง
 • การรับประกันสินค้า 1 ปี

สปอร์ตไลท์ LED Wisdom 200w (วอร์มไวท์) EVE

สปอร์ตไลท์ LED Wisdom 200w (วอร์มไวท์) EVE
 • ให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่าง 15200 Lumen หรือ 76 Lumen/Watt
 • ให้ค่าแสงส้ม หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warmwhite) มีอุณหภูมิแสง 3000K
 • โคมฟลัดไลท์ led ให้ค่ามุมกระจายแสง (Beam Angle) 110 ํ
 • มีค่ามาตรฐานการป้องกันน้ำกันฝุ่น ระดับ IP65
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง
 • มีการรับประกันการใช้งานนานสูงสุด 1 ปี

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED EVE < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED Wisdom 200w (เดย์ไลท์) EVE

สปอร์ตไลท์ LED Wisdom 200w (เดย์ไลท์) EVE
 • ให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่าง 16000 Lumen หรือ 80 Lumen/Watt
 • ให้ค่าแสงส้ม หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warmwhite) มีอุณหภูมิแสง 6500K
 • โคมฟลัดไลท์ led ให้ค่ามุมกระจายแสง (Beam Angle) 110 ํ
 • มีค่ามาตรฐานการป้องกันน้ำกันฝุ่น ระดับ IP65
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง
 • มีการรับประกันการใช้งานนานสูงสุด 1 ปี

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED EVE < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED FXFDL 200w (วอร์มไวท์) EVE

สปอร์ตไลท์ LED FXFDL 200w (วอร์มไวท์) EVE

♦ สปอร์ตไลท์เหมาะสำหรับใช้ส่องบริเวณสนามกีฬา ไฟส่องป้าย ป้ายโฆษณา หรือ ปั๊มน้ำมัน
♦ สามารถใช้ติดตั้งกับงานที่อยู่บริเวณภายนอก และภายในอาคารได้
♦ ไม่มีสารปรอท ให้ลำแสงเย็น ไม่ปล่อยรังสี UV และรังสีอินฟราเรด
♦ ให้ค่าพลังงานความสว่างสูงสุดถึง 19,000 Lumen หรือ 95 Lm/W
♦ ให้ค่าแสงส้ม หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warmwhite) ค่าแสง 3000K
♦ มีค่า IP : 65 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่สามารถป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่นได้
♦ สปอร์ตไลท์ LED 200w สามารถใช้งานได้นานถึง 35,000 ชั่วโมง

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED EVE < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED FXFDL 200w (เดย์ไลท์) EVE

สปอร์ตไลท์ LED FXFDL 200w (เดย์ไลท์) EVE

♦ สปอร์ตไลท์เหมาะสำหรับใช้ส่องบริเวณสนามกีฬา ไฟส่องป้าย ป้ายโฆษณา หรือ ปั๊มน้ำมัน
♦ สามารถใช้ติดตั้งกับงานที่อยู่บริเวณภายนอก และภายในอาคารได้
♦ ไม่มีสารปรอท ให้ลำแสงเย็น ไม่ปล่อยรังสี UV และรังสีอินฟราเรด
♦ ให้ค่าพลังงานความสว่างสูงสุดถึง 19,000 Lumen หรือ 95 Lm/W
♦ ให้ค่าแสงขาว หรือ แสงเดย์ไลท์ (Daylight) ค่าแสง 6000K
♦ มีค่า IP : 65 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่สามารถป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่นได้
♦ สปอร์ตไลท์ LED 200w สามารถใช้งานได้นานถึง 35,000 ชั่วโมง

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED EVE < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED ECO Bright 200w (วอร์มไวท์) EVE

สปอร์ตไลท์ led eco bright 200w วอร์มไวท์ eve
 • เหมาะสำหรับใช้ส่องบริเวณสนามกีฬา ป้ายโฆษณา หรือ ปั๊มน้ำมัน
 • สามารถใช้ติดตั้งกับงานที่อยู่บริเวณภายนอก และภายในอาคารได้
 • ไม่มีสารปรอท ให้ลำแสงเย็น ไม่ปล่อยรังสี UV และรังสีอินฟราเรด
 • มีค่า IP : 65 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่สามารถป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่นได้
 • ให้ค่าแสงส้ม หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warmwhite) ค่าแสง 3000K
 • สปอร์ตไลท์ LED สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 35,000 ชั่วโมง
 • ให้ค่าความสว่างสูงถึง 18,000 Lumen หรือ 90 Lumen/Watt

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED EVE < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED ECO Bright 200w (เดย์ไลท์) EVE

สปอร์ตไลท์ led eco bright 200w เดย์ไลท์ eve
 • เหมาะสำหรับใช้ส่องบริเวณสนามกีฬา ป้ายโฆษณา หรือ ปั๊มน้ำมัน
 • สามารถใช้ติดตั้งกับงานที่อยู่บริเวณภายนอก และภายในอาคารได้
 • ไม่มีสารปรอท ให้ลำแสงเย็น ไม่ปล่อยรังสี UV และรังสีอินฟราเรด
 • มีค่า IP : 65 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่สามารถป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่นได้
 • สปอร์ตไลท์ LED สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 35,000 ชั่วโมง
 • ให้ค่าความสว่างสูงถึง 18,000 Lumen หรือ 90 Lumen/Watt
 • ให้ค่าแสงขาว หรือ แสงเดย์ไลท์ (Daylight) ค่าแสง 6500K

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED EVE < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED 200w รุ่น SMD ECO ยี่ห้อ Switch (แสงส้ม)

 • สปอร์ตไลท์ขนาด 200w ลดภาระค่าไฟฟ้าได้ถึง 87%
 • ให้ค่าความสว่าง 11,400lm (60lm/watt)
 • ให้ค่าอุณหภูมิแสงส้ม (Warmwhite) 3000K
 • มีอุณหภูมิการใช้งานยาวนานถึง 30,000ชั่วโมง
 • สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี
 • สินค้าได้รับมาตรฐาน มอก.

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED EVE < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน

สปอร์ตไลท์ LED 200w รุ่น SMD ECO ยี่ห้อ Switch (แสงขาว)

 • สปอร์ตไลท์ขนาด 200w ลดภาระค่าไฟฟ้าได้ถึง 87%
 • ให้ค่าความสว่าง 12,000lm (60lm/watt)
 • ให้ค่าอุณหภูมิแสงขาว (Daylight) 6500K
 • มีอุณหภูมิการใช้งานยาวนานถึง 30,000ชั่วโมง
 • สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี
 • สินค้าได้รับมาตรฐาน มอก.

*สินค้ายกเลิกการจำหน่าย
สปอร์ตไลท์ LED EVE < คลิกเพื่อดูสินค้าทดแทน