การออกแบบและจัดทิศทางแสงไฟสปอร์ตไลท์ LED ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 

                การให้แสงสว่างของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED จะนิยมให้แสงสว่างเพื่อการส่องเน้น ให้แสงสว่างในวงกว้าง เพื่อส่องเน้นวัตถุทำให้เกิดความสวยงาม และสร้างจุดเด่น โดยส่วนมากจะนิยมติดตั้งเพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับงานศิลปะ สิ่งของ สินค้า เช่น การติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED เพื่อเป็นไฟส่องป้ายโฆษณา ไฟส่องอาคาร ไฟส่องลานกิจกรรม ไฟส่องลานจอดรถ ซึ่งแสงจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED หากมีการติดตั้งในปริมาณมากจะก่อให้เกิดแสงจ้า

                ซึ่งการเกิดแสงจ้านั้นแบ่งออกเป็นแสงจ้าที่เข้าสู่สายตาโดยตรงและแสงจ้าที่เกิดจากการสะท้อน แสงจ้าที่เกิดจากการสะท้อนจะสร้างความระคายเคืองสายตามากกว่าแสงจ้าที่เข้าสู่สายตาโดยตรง

                สำหรับแสงจ้าที่เข้าสู่สายตาโดยตรง(Direct Glare) จะเกิดจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ที่ส่องผ่านดวงไฟที่ทำการติดตั้ง และมีปริมาณแสงในปริมาณมากเกินกว่าที่พื้นที่แต่ละพื้นที่ต้องการ ในส่วนของวิธีการลดการเกิดแสงจ้านั้น จะต้องดูว่าแสงจ้าที่เกิดขึ้นนั้นมากจากหน้าต่างหรือดวงไฟ หากเป็นการเกิดแสงจ้าที่เกิดจากหน้าต่าง ให้ทำการหาผ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆมาปิดบัง เพื่อไม่ให้เกิดแสงจ้าที่มากเกินไป หรืออาจเปลี่ยนทิศทางของสายตา อย่าให้สายตามองแสงจ้ามากเกินไป เพราะอาจส่งผลกระทบต่อจอประสาทตาในระยะยาว แต่ถ้าหากเป็นการเกิดแสงจ้าจากดวงไฟ โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED   ให้ทำการเปลี่ยนตำแหน่งที่ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED หรือโคมไฟที่ให้แสงสว่างในบริเวณนั้นๆ เพื่อให้แสงสว่างจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 50w ส่องไปยังที่อื่นและไม่เข้าสู่สายตาเราโดยตรง

                แสงจ้าจากการสะท้อน(Reflected Glare) เกิดจากการส่องสว่างของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED แล้วตกกระทบบนพื้นผิวต่างๆ แล้วสะท้อนเข้าสู่สายตามนุษย์  การสะท้อนในรูปแบบนี้มักเกิดบนวัตถุที่มีความมันและเงา โดยแสงจ้าที่เกิดจากการสะท้อนจะมีความรุนแรงและสร้างความรำคาญแก่สายตามากกว่าแสงจ้าที่พุ่งเข้าสู่สายตาโดยตรง ในส่วนของการแก้ไขและลดแสงจ้าที่เกิดจากการสะท้อนนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED  เลือกใช้วัตถุที่มีผิววัสดุเป็นผิวด้าน รวมไปถึงการเลือกสีกำแพงที่มีความมันและเงาน้อยที่สุด           

 

สปอร์ตไลท์ LED 200W (เดย์ไลท์) GATA

  

                นอกจากการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 100w จะง่ายต่อการเกิดแสงจ้าแล้ว การติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED  ยังง่ายต่อการเกิดเงา สำหรับการเกิดเงานั้น ถือเป็นอุปสรรค์ต่อการทำงานและการมองเห็นเป็นอย่างมาก เพราะการเกิดเงาจะทำให้พื้นที่บางส่วนเกิดความมืด  ทำให้สายตาทำงานมากกว่าปกติ และจะทำให้ง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุ   

                สำหรับสาเหตุที่ทำให้โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED เกิดเงา นั้นเกิดจากหลากหลายสาเหตุ เช่น การกำหนดทิศทางแสงที่ผิดพลาด คาดคะเนการกระจายของแสงผิด จึงทำให้แสงสว่างตกกระทบบนวัตถุและสะท้อนเป็นเงา นอกจากนี้การเกิดเงายังสามารถเกิดได้จากการวางวัตถุ โต๊ะทำงาน ในลักษณะที่บังการส่องสว่างของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED และถึงแม้ว่าการเกิดเงาของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED  จะไม่ส่งผลดีต่อการทำงาน แต่ก็มีวิธีในการแก้ไขการเกิดเงาของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED นั่นก็คือการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของวัตถุที่ทำให้เกิดเงา เช่น ย้ายตำแหน่งของโต๊ะหรือวัตถุอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งที่ติดตั้งของโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ให้ไม่เกิดเงา และยังสามารถเพิ่มปริมาณการส่องสว่างจากโคมประเภทอื่นได้ ซึ่งการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ที่มีกำลังวัตต์มาก เช่น โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED  200w โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED  150w จะทำให้ง่ายต่อการเกิดภาวะแสงจ้าและการเกิดเงามากกว่าโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ที่มีกำลังวัตต์น้อย

                การเกิดแสงจ้าหรือเกิดเงาถือเป็นการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED PHILIPS และอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานและสร้างความไม่สบายตาให้กับบุคคลที่ทำงานในบริเวณนั้นมากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น ดังนั้นก่อนการติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ควรออกแบบและจัดทิศทางการจัดวางแสงสว่างให้เหมาะสม